PKN
Protestantse Gemeente Hekelingen-Maaswijk
 
Project Advent en Kerst 2010

Project Advent en Kerst 2010

Seizoen van vrede

Een kind maakt het verschil
Advent is God zoeken en Jezus vinden, het Koninkrijk van God verwachten en zien dat dit Rijk gestalte krijgt in een kind. Met Micha gaan we op zoek naar dit kleine en weerloze in een wereld die gewoon doordraait. In het project horen voorgrond en achtergrond bij elkaar; het geluid van de kleine profeet,die maar alleen staat en de beamerprojectie met een afbeelding van de dingen die maar doorgaan, eeuw in eeuw uit, de tijden door. Er lijkt niets te veranderen, maar toch … Een kind maakt het verschil.

De kleine profeet
Centraal in dit adventsproject staat de figuur Micha. Eén van de kleine profeten, die te midden van de grote gebeurtenissen een ander geluid laat horen. Hij verzet zich tegen de valse rust die verkondigd wordt. Hoe kun je verwachten dat het allemaal goed komt, wanneer het met anderen slecht gaat, vraagt Micha zich af. Hij ziet de achterkant van de dingen en heeft oog voor mensen die niet mee kunnen komen. Zijn verwachting richt zich niet op het centrum van de macht, maar op de plaatsen aan de rand. Eerder zal het heil uit Betlehem komen dan uit Jeruzalem. Eerder zal de komst van een kind vrede beloven dan het oprukken van legers. Zo staat Micha in de messiaanse geschiedenis. In de lijn van mensen die een ander Koninkrijk verwachten.

De vier seizoenen
Micha wordt in dit project getekend tegen de achtergrond van de vier seizoenen. Enerzijds staat de kringloop van de vier seizoenen voor het leven dat telkens maar weer doorgaat. Er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten, een tijd van breken en van heel maken. Gods goedheid houdt de schepping staande; en dat mag ook blijken in de rondgang van de seizoenen. Anderzijds laat de kringloop van het leven ook zien dat in iedere tijd opnieuw geweld de kop opsteekt. De draak van het kwaad lijkt nooit verslagen te zijn. Steeds roept geweld weer nieuw geweld op. Onrecht is van alle tijden en van alle seizoenen. Om die kringloop te doorbreken zal er een andere tijd moeten aanbreken. We zien uit naar het licht dat niet wordt afgewisseld door het duister, maar dat het donker op de vlucht jaagt. Een mens die het kwaad kan weerstaan tot het einde toe. Zal hij het zijn die geboren wordt in onze nacht?

Verbeelding in de kerk
We plaatsen Micha elke zondag op een zeepkist. Dat maakt hem misschien wel een beetje ouderwets en lachwekkend. Maar hoeveel gehoor zal de kleine profeet in zijn dagen gekregen hebben? De profeet laat een ander geluid horen, dat vreemd is en mensen onrustig maakt. Micha uitlachen is gemakkelijk, maar naar hem luisteren vraagt meer. Hoe gewoon kan geweld en onrecht zijn? Hoe natuurlijk is het dat mensen angstig voor de toekomst zijn en bang voor elkaar? Op zijn zeepkist laat Micha een Ander aan het Woord komen, terwijl we op de achtergrond zien, via een afbeelding geprojecteerd op een scherm via de beamer, hoe het leven gewoon doorgaat.

In de kindernevendienst
In de kindernevendienst bedenken de kinderen samen een verhaal bij de afbeelding die met de beamer op het grote scherm in de kerk staat geprojecteerd. Daarna knutselen ze een sterpunt. Elke week maken ze een punt, zodat de ster met Kerst helemaal af is.
 
 
 
 
 
 
Terug in de kerk
Nadat de kinderen teruggekomen zijn in de kerk wordt een sterpunt opgehangen. Daarna zingen we het projectlied. Vervolgens vertelt iemand uit de kerkenraad iets over een (diaconaal) project. Mensen moeten niet alleen maar in beslag genomen worden door hun eigen leven maar ook oog kunnen hebben/krijgen voor de ander. Zo wordt de kringloop waarin nooit iets veranderd, daadwerkelijk doorbroken. De kinderen mogen vervolgens collecteren.
De eerste zondag: Kinderen in de knel (straatkinderen).
De tweede zondag: Dark & Light.
De derde zondag: Mercy ships.
De vierde zondag: Kerstversiering in de kerk.

 
terug
 
 
Sirkelslag Young 2020

Een geweldige avond met de jongeren. Zie het fotoalbum
 
Sirkelslag 2020

a.s. Vrijdagavond 7 februari is het weer zover. De jongeren gaan interactief de strijd aan met vele andere groepen in het land,  Sirkelslag.
 
Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2020 is weer gestart!!
 
Foto's rondom de Kerst 2019

In het fotoalbum staan foto's van de afgelopen 6 weken rondom de Kerst.
 
Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november 2019

Een mooie herdenkingsdienst.
Zie het fotoalbum.
 
Actie schoenendoos

We konden weer 40 schoenendozen afleveren bij het depot in Zuidland. Een mooi resultaat.
 
Burendag 28 september

Het was een mix van dorpsgenoten en kerkleden die afgelopen burendag een vleermuisdetector konden solderen met s'avonds een echte vleermuizentocht.
Zie het fotoalbum! 
 
Monumentendag 14 september 2019

Aangenaam verrast door het grote aantal bezoekers over de hele dag kunnen we spreken van een succesvolle dag! Zie het fotoalbum.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.