PKN
Protestantse Gemeente Hekelingen-Maaswijk
 
Schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2014 Schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2014
Symboliek in de veertigdagentijd
 
Als basis voor de schikking is het symbool van een poort gekozen als verbindende schakel tussen de lezingen. Een poort geeft overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen, of andersom. De poort staat ook voor ons zoeken naar de stilte. De poort staat ook voor de Opstanding van Jezus – het licht van Pasen straalt door de open poort naar buiten.
 
Symbolen voor de eerste zondag van de veertigdagentijd
 
We kunnen ons voorstellen dat wij langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel. Er wordt gejuicht en geroepen. ‘Deze stille man op de ezel zal koning worden.
Hij is de gezegende die komt in de naam van de heer.
Hij zal ons bevrijden’.
Als teken van zegen zien we in de poort grote bladeren als zegenende handen. De komst van de Koning brengt zegen mee voor de mensen…. Alleen anders dan verwacht.
 


stil
rijdt Hij daar…
de zachtmoedige koning
 
verwachting
hoog gespannen
 
door
de poort gegaan
verstomt het gejuich
zo stil
 
trouwe God
leg
Uw zegen
op ons leven
 
Symbolen voor de tweede zondag van de veertigdagentijd
 
Na de intocht in Jeruzalem gaat jezus naar de tempel. De tegenstelling tussen de stille man op de ezel en dezelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn. Vanuit een heilige verontwaardiging worden de handelaars uit de tempel gezet.
 
Aan de ene kant van de poort zien we fel gekleurde bloemen.
Zij vertellen over felle woorden die Jezus gebruikt.
Aan de andere kant zien we mos met witte tulpen.
Dit vertelt over de rust en het gebed voor ogen staan.
 
 
 
fel
de verontwaardiging-
het Godshuis
verworden
tot
rovershol
 
de schreeuw
om stilte
dringt door
 
trouwe God
dat wij in de stilte
Uw stem
verstaan
 
Symbolen voor de derde zondag van de veertigdagentijd
 
Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we de
gelijkenis over de onrechtvaardige pachters.
Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen,
de steen die tot hoeksteen wordt.
In de schikking zien we bij de poort die hoeksteen.
 
 
 
hebben
steeds meer hebben
niets ontziend
gewelddadig
 
onopvallend
is daar
de hoeksteen
dragend
sterk
stil
 
trouwe God
overkom ons
met
 
Uw stille kracht

Symbolen voor de vierde zondag van de veertigdagentijd
De kleur is op deze zondag roze. Het licht van Pasen komt dichterbij.
 
Na de vragen, die we Jezus vandaag horen stellen aan de Farizeeën, wordt het stil. Het is een zwijgen waar niet veel goeds uit voorkomt.
In dit zwijgen worden de plannen beraamd om Jezus monddood te maken, ja om hem te doden.
 
De bloemen bij de poort symboliseren het verhaal van deze zondag.
De open witte amaryllis staat voor Jezus die de Farizeeën bevraagt,
teer en toch vol kracht.
Het ‘niet kunnen antwoorden’ of het 'niet durven vragen’ is uitgebeeld met de roze dichtgebonden protea’s.
 
 

vragen
ze dwingen
tot nadenken
 
is hij de Messias
de beloofde bevrijder?
 
trouwe God
dat wij zien wat voor ogen is
Uw aanwezigheid
vragend
teer
vol zachte kracht
 
Symbolen voor de vijfde zondag van de veertigdagentijd
Vurig antwoordt Petrus op de woorden van Jezus dat zijn leerlingen hem die nacht afvallen.
‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’
 
We zien als symbool van die stevige taal van Petrus aan een kant van de poort stevige felle harde bloemen.
Het rechtopstaand blad is als een zwaard.
 
 
 
zomaar
is het gezegd
ik niet,
nee ik niet
 
toch
in angst
in benauwdheid
kan het anders gaan
dan gedacht
 
stilte
daalt
neer
 
trouwe God
dat wij blijven staan
voor recht en gerechtigheid
 
Symbolen voor de zesde zondag van de veertigdagentijd
De weg van Jezus die we deze veertigdagentijd volgen,
begon met een vrolijke intocht.
Nu bevinden we ons in de hof van Getsemane en is de sfeer dreigend. We horen hoe Jezus worstelt met zijn angst en intens bidt of er een andere weg is.
 
De donkere callas symboliseren de strijd van Jezus en zijn bidden.
Aan de andere kant van de poort zien we het zachte groene mos.
Het symboliseert de slapende leerlingen.
In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt.
 
 
donker
is de nacht
stilte
vol angst
 
laat deze beker
voorbijgaan
 
niet mijn –
Uw wil geschiede
 
trouwe God
dat wij niet afhaken
bij angst en verdriet
niet slapen
 
stil
erbij blijven
 
Symboliek in de schikking Goede Vrijdag
 
Wij gedenken het lijden en sterven van Jezus.
Achter de poort staat een kruis met aan de voet rode bloemen.
Volgens een legende bloeiden er bloemen onder het kruis.
Deze bloemen kleurden rood door het bloed van Jezus.Symboliek in de schikking van Paasmorgen
De twee schikkingen met witte bloemen aan weerszijde van de poort vertellen over het leven, dat sterker is dan de dood.
 


stilte
weldadige stilte
daalt neer
 
licht
straalt
door de open poort
van het graf
 
een stem
noemt
je naam
 
nieuw leven
bloeit
terug
 
 
Foto's rondom de Kerst 2019

In het fotoalbum staan foto's van de afgelopen 6 weken rondom de Kerst.
 
Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november 2019

Een mooie herdenkingsdienst.
Zie het fotoalbum.
 
Actie schoenendoos

We konden weer 40 schoenendozen afleveren bij het depot in Zuidland. Een mooi resultaat.
 
Burendag 28 september

Het was een mix van dorpsgenoten en kerkleden die afgelopen burendag een vleermuisdetector konden solderen met s'avonds een echte vleermuizentocht.
Zie het fotoalbum! 
 
Monumentendag 14 september 2019

Aangenaam verrast door het grote aantal bezoekers over de hele dag kunnen we spreken van een succesvolle dag! Zie het fotoalbum.
 
Startzondag

Zondag 1 september, een inspirerende en fijne startzondag. Zie de foto's in het fotoalbum. 
 
Fietstocht Hemelvaartsdag 2019

Fietsen met Hemelvaartsdag 2019 en een bezoek aan het boerenbedrijf van de familie Sas. Zie het fotoalbum!
 
AED Actie!

AED trainingen! Zie Fotoalbum.
 
Nieuwe Ambtsdragers

Zondag 26 mei bevestiging 3 nieuwe ambtsdragers, zie ook het fotoalbum!
 
Pasen 2019

Zie het fotoalbum
 
Bootreis naar Willemstad

Foto's van de mooie en fijne boottocht naar Willemstad in het fotoalbum
 
Ontmoetingsdag 12 maart 2019

Foto's van de gezellige/sfeervolle ontmoetingdag vindt u in het fotoalbum
 
Boomsessie

24 februari was onze eerste boomsessie over het beleid en visie voor de toekomst
 
Medioren/Senioren middag 12 februari
Op 12 februari was er weer een medioren
-/seniorenmiddag dit keer in Simonshaven.
Het was wederom een zeer geslaagde middag. Lees verder in het fotoalbum waar ook 2 foto's bijgevoegd zijn!
 
Sirkelslag 2019

Een foto impressie van Sirkelslag 2019. Een spannende en gezellige avond met de jeugd in de ontmoetingsruimte en kerk. Zie het foto album!
 
Kerkbalans 2019

 
Foto's activiteiten

In het foto album vindt u de foto's die gemaakt zijn tijdens de diverse activiteiten in de maand november/december 2018.
 
Programma november/december 2018

De Dorpsvereniging, Togido en de Dorpskerk organiseren in de maanden november en december diverse activiteiten voor de inwoners van Hekelingen en de wijken er omheen. In de agenda vindt u de diverse activiteiten.
 
Kom erbij

Wij organiseren i.s.m. de Dorpsvereniging en Muziekvereniging Togido uit Hekelingen, in de week van 27 september -6 oktober diverse activiteiten, voor gemeenteleden en inwoners van Hekelingen en Simonshaven. Dus "Kom Erbij". Zie voor de activiteiten het kerkblad Het Baken en Groot Nissewaard.
 
Open Monumentendag 8 september

Op zaterdag 8 september bent u van harte welkom in onze kerk om te zien wat er zoal komt kijken voor de erediensten het jaar door! Bij mooi weer kunt u genieten van een kopje koffie of thee onder de eeuwenoude beuken.
 
Pasen 2018

In het fotoalbum vindt u de foto's gemaakt in de diensten rondom Pasen.
 
Lente workshop

Het was weer een gezellige en geslaagde ochtend in de ontmoetingsruimte van onze Dorpskerk. Alle aanwezigen gingen met een mooi Paasbloemstuk tevreden naar huis. Zie ook het fotoalbum!
 
Ouderendag 2018

In het fotoalbum vindt u de foto's van de gezellig verlopen ouderendag 2018 met de geschiedenis van Togido en demonstratie hoe de verschillende muziekinstrumenten werken!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.