Schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2014

Symboliek in de veertigdagentijd
 
Als basis voor de schikking is het symbool van een poort gekozen als verbindende schakel tussen de lezingen. Een poort geeft overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen, of andersom. De poort staat ook voor ons zoeken naar de stilte. De poort staat ook voor de Opstanding van Jezus – het licht van Pasen straalt door de open poort naar buiten.
 
Symbolen voor de eerste zondag van de veertigdagentijd
 
We kunnen ons voorstellen dat wij langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel. Er wordt gejuicht en geroepen. ‘Deze stille man op de ezel zal koning worden.
Hij is de gezegende die komt in de naam van de heer.
Hij zal ons bevrijden’.
Als teken van zegen zien we in de poort grote bladeren als zegenende handen. De komst van de Koning brengt zegen mee voor de mensen…. Alleen anders dan verwacht.
 


stil
rijdt Hij daar…
de zachtmoedige koning
 
verwachting
hoog gespannen
 
door
de poort gegaan
verstomt het gejuich
zo stil
 
trouwe God
leg
Uw zegen
op ons leven
 
Symbolen voor de tweede zondag van de veertigdagentijd
 
Na de intocht in Jeruzalem gaat jezus naar de tempel. De tegenstelling tussen de stille man op de ezel en dezelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn. Vanuit een heilige verontwaardiging worden de handelaars uit de tempel gezet.
 
Aan de ene kant van de poort zien we fel gekleurde bloemen.
Zij vertellen over felle woorden die Jezus gebruikt.
Aan de andere kant zien we mos met witte tulpen.
Dit vertelt over de rust en het gebed voor ogen staan.
 
 
 
fel
de verontwaardiging-
het Godshuis
verworden
tot
rovershol
 
de schreeuw
om stilte
dringt door
 
trouwe God
dat wij in de stilte
Uw stem
verstaan
 
Symbolen voor de derde zondag van de veertigdagentijd
 
Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we de
gelijkenis over de onrechtvaardige pachters.
Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen,
de steen die tot hoeksteen wordt.
In de schikking zien we bij de poort die hoeksteen.
 
 
 
hebben
steeds meer hebben
niets ontziend
gewelddadig
 
onopvallend
is daar
de hoeksteen
dragend
sterk
stil
 
trouwe God
overkom ons
met
 
Uw stille kracht

Symbolen voor de vierde zondag van de veertigdagentijd
De kleur is op deze zondag roze. Het licht van Pasen komt dichterbij.
 
Na de vragen, die we Jezus vandaag horen stellen aan de Farizeeën, wordt het stil. Het is een zwijgen waar niet veel goeds uit voorkomt.
In dit zwijgen worden de plannen beraamd om Jezus monddood te maken, ja om hem te doden.
 
De bloemen bij de poort symboliseren het verhaal van deze zondag.
De open witte amaryllis staat voor Jezus die de Farizeeën bevraagt,
teer en toch vol kracht.
Het ‘niet kunnen antwoorden’ of het 'niet durven vragen’ is uitgebeeld met de roze dichtgebonden protea’s.
 
 

vragen
ze dwingen
tot nadenken
 
is hij de Messias
de beloofde bevrijder?
 
trouwe God
dat wij zien wat voor ogen is
Uw aanwezigheid
vragend
teer
vol zachte kracht
 
Symbolen voor de vijfde zondag van de veertigdagentijd
Vurig antwoordt Petrus op de woorden van Jezus dat zijn leerlingen hem die nacht afvallen.
‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’
 
We zien als symbool van die stevige taal van Petrus aan een kant van de poort stevige felle harde bloemen.
Het rechtopstaand blad is als een zwaard.
 
 
 
zomaar
is het gezegd
ik niet,
nee ik niet
 
toch
in angst
in benauwdheid
kan het anders gaan
dan gedacht
 
stilte
daalt
neer
 
trouwe God
dat wij blijven staan
voor recht en gerechtigheid
 
Symbolen voor de zesde zondag van de veertigdagentijd
De weg van Jezus die we deze veertigdagentijd volgen,
begon met een vrolijke intocht.
Nu bevinden we ons in de hof van Getsemane en is de sfeer dreigend. We horen hoe Jezus worstelt met zijn angst en intens bidt of er een andere weg is.
 
De donkere callas symboliseren de strijd van Jezus en zijn bidden.
Aan de andere kant van de poort zien we het zachte groene mos.
Het symboliseert de slapende leerlingen.
In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt.
 
 
donker
is de nacht
stilte
vol angst
 
laat deze beker
voorbijgaan
 
niet mijn –
Uw wil geschiede
 
trouwe God
dat wij niet afhaken
bij angst en verdriet
niet slapen
 
stil
erbij blijven
 
Symboliek in de schikking Goede Vrijdag
 
Wij gedenken het lijden en sterven van Jezus.
Achter de poort staat een kruis met aan de voet rode bloemen.
Volgens een legende bloeiden er bloemen onder het kruis.
Deze bloemen kleurden rood door het bloed van Jezus.Symboliek in de schikking van Paasmorgen
De twee schikkingen met witte bloemen aan weerszijde van de poort vertellen over het leven, dat sterker is dan de dood.
 


stilte
weldadige stilte
daalt neer
 
licht
straalt
door de open poort
van het graf
 
een stem
noemt
je naam
 
nieuw leven
bloeit
terug

Agenda

Gezamenlijke zondagsdienst AFGELAST

19 jul 2020 om 10:00:00 Dorpskerk Hekelingen

Online Kerkdienst

19 jul 2020 om 10:00:00 Kerkdienstgemist

Gezamenlijke zondagsdienst

19 jul 2020 om 10:00:00

Online Kerkdienst

26 jul 2020 om 10:00:00 Kerkdienstgemist

12 maart, Dorpskerk Hekelingen wordt een monument


Donderdag 12 maart worden 6 monumenten toegevoegd aan de gemeente Nissewaard waaronder onze Dorpskerk. In een speciale bijeenkomst in de kerk van 16.00 uur tot 17.00 uur worden de monumenten aangewezen!

10 maart 2020 Ontmoetingsdag


Boerderijen vroeger en nu. Dat was het thema van deze ontmoetingsdag. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze plezierige dag!

Sirkelslag Young 2020


Een geweldige avond met de jongeren. Zie het fotoalbum

Sirkelslag 2020


a.s. Vrijdagavond 7 februari is het weer zover. De jongeren gaan interactief de strijd aan met vele andere groepen in het land,  Sirkelslag.

Actie Kerkbalans


Actie Kerkbalans 2020 is weer gestart!!

Foto's rondom de Kerst 2019


In het fotoalbum staan foto's van de afgelopen 6 weken rondom de Kerst.

Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november 2019


Een mooie herdenkingsdienst.
Zie het fotoalbum.

Actie schoenendoos


We konden weer 40 schoenendozen afleveren bij het depot in Zuidland. Een mooi resultaat.

Burendag 28 september


Het was een mix van dorpsgenoten en kerkleden die afgelopen burendag een vleermuisdetector konden solderen met s'avonds een echte vleermuizentocht.
Zie het fotoalbum! 

Monumentendag 14 september 2019


Aangenaam verrast door het grote aantal bezoekers over de hele dag kunnen we spreken van een succesvolle dag! Zie het fotoalbum.

Dorpskerk Monument


Afgelopen donderdag 12 maart heeft wethouder Leon Soeterboek de namen bekend gemaakt van de nieuwe 6 gemeentelijke monumenten waaronder onze kerk. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze feestelijke bijeenkomst.