Schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2011

 
Symbolische schikking voor de zondagen in de Veertigdagentijd
 
In de Joodse traditie staat tijdens de paasviering het verhaal van hun uittocht uit Egypte centraal. Hun vertrek uit de slavernij, veertig jaar trekken door de woestijn naar het land waar voor dit volk leven mogelijk is, bevrijd van dwang en regels van anderen. Tijdens de tocht begeleidt de Levende God hen in de nacht met een lichtende vuurzuil. Een kolom van Licht die hen de weg naar bevrijding wijst. Dat licht is er altijd, maar je moet het leren zien. Soms even……. Er oog voor krijgen en ontdekken dat een ontmoeting met een ander mens – maar ook met een steen, water, een bloem een ontmoeting met de Ander kan zijn.
 
Voor de schikking gebruikten we diverse basisbeelden.
Woestijn, vierkant, twee boogvormen, licht.

De woestijn wordt weergeven door de jute stof die over de tafel ligt.
Het vierkant is een bijbels beeld van de vier uiteinden van de aarde en van het grondplan van het nieuwe Jeruzalem, waarin rechtvaardigheid heerst: vier zijden met poorten open naar alle windstreken.
Met vier mooie stenen is het vierkant weergegeven.
Twee boogvormen, gemaakt van takken van de moerbeiboom, verwijzen naar de ontmoeting met het Licht van God .
Als verwijzing naar het Licht van God gebruiken we het licht van een kaars.

Thema van de 1e zondag in de Veertigdagentijd: Ontmoeting in de woestijn.

Jezus wordt door de Heilige Geest meegevoerd naar de woestijn. De satan vraagt hem van stenen brood te maken en te knielen voor hem. Dat is een beproeving van God. Maar Jezus blijft bij de Bron, hij wijst naar het Licht van God in wiens Licht hij wil leven.

Zoals Jezus in de woestijn
wijst op het licht van God,
en zijn kracht zoekt,
niet in macht en bezit,
maar in alles wat oplicht
In een ontmoeting met de ander,
zo gaan wij op weg
deze veertig dagen
in het Licht van de levende.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.
 

Thema van de 2e zondag in de Veertigdagentijd: Ontmoeting op de berg.

In bijbelverhalen vindt een ontmoeting tussen God en mens vaak op een berg plaats. Je komt niet zomaar op een top, dat vereist inspanning. De bergtop verwijst naar de ontmoeting tussen hemel en aarde, tussen God en mensen.
Jezus staat op de berg in het licht van God en dat wordt door de drie leerlingen ervaren als stralend, wit licht.
In de schikking zijn drie witte bloemen verwerkt als verwijzing naar de drie tenten die de leerlingen willen bouwen om dat Licht vast te houden.
De twee boogvormen zijn een stukje verder uit elkaar, als beeld voor de ontmoeting met het Licht van God.

ONTMOETING OP DE BERG

Stilte zoeken,
zoals Jezus
op een berg
om alleen te zijn,
En dan in een witte krokus
Licht zien,
de zon voelen stralen
op je huid.
Licht dat je wilt omvatten
en in je wil wonen,
je hart laat branden.
Afdalen om op weg te gaan
en in de wereld
in dat licht
je weg te vinden.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.


Thema van de 3e zondag in de Veertigdagentijd: Ontmoeting bij de bron.

Voor leven is water van levensbelang. Leven ontstond vanuit het water en wij bestaan voor merendeel uit water. Bronnen in de woestijn worden oases waar men kan leven,waar groen gras is, en waar men gewassen kan telen.
We kozen voor een schikking met groen en maakten een fonteinschikking met beregras rond het Licht van ontmoeting.
Als beeld voor de ontmoeting met het Licht van God zijn de twee boogvormen meer open gegaan.

ONTMOETING BIJ DE BRON

Op zoek gaan
naar een bron,
naar water,
putten uit de diepte
stil staan
bij hen die ons voorgingen
in de zoektocht
naar bronnen van leven.
Jakob, Jezus, een Samaritaanse,
op zoek naar water
dat leven schenkt,
je verfrist
en schoon wast.

Herboren staan
en in dat Licht
een bron van leven
worden voor anderen.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.

 Thema van de 4e zondag in de Veertigdagentijd:
Ontmoeting in het voorbijgaan.

Voor de 4e zondag in de veertigdagentijd is de liturgische kleur roze.
Het licht van Pasen breekt door en maakt het paars lichter.

Verscholen leven komt vanuit de duisternis aan het licht, zoals bollen
met hun wortels in de diepte leven en vanuit de donkere aarde in het
licht komen. Hun wortels verwijzen naar het leven in de diepte,
onzichtbaar in het duister.
Als symbool plaatsten we tussen de boogvormen roze bloembollen
waarvan de wortels zichtbaar gemaakt zijn.
De twee boogvormen zijn meer open gegaan om de ontmoeting met
het Licht van God zichtbaar te maken..

ONTMOETING IN HET VOORBIJGAAN

In het voorbijgaan
opent u onze ogen.
Blind soms door
kortzichtigheid,
verduisterd door
het verleden.
U spuugt op het slijk
en maakt met wat grond
en speeksel modder,
strijkt dat op ogen
en vraagt een mens
om zich te wassen.
Herboren ziet hij
de aarde onder zijn voeten,
het water en het Licht,
het leven om hem heen,
en weet zich
met nieuwe ogen
gezonden
een weg te zoeken.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.


Thema van de 5e zondag in de Veertigdagentijd: Ontmoeting bij het graf.

Jezus gaat op weg naar Lazarus die ziek is. Als hij aankomt, is Lazarus al overleden. Het verhaal verwijst naar het levenwekkende Licht waarin God mensen oproept tot leven en opstaan. Naar buiten komen en je met hulp van anderen laten bevrijden van alles wat beklemd of ingewikkeld is, om bevrijd te kunnen leven…..

In de schikking symboliseren we ‘opnieuw leven’ door de bloemen die tussen stammetjes geklemd staan naar buiten te laten steken.
De ontmoeting met het Licht van God wordt steeds meer zichtbaar.
De boogvormen zijn nog meer open en het licht komt dichterbij de opening.
 
 
ONTMOETING BIJ HET GRAF

Uw Licht breekt door
als we opstaan,
uit alles wat ons doodt,
en als we naar buiten komen,
om ons te laten bevrijden
van alles
wat ons beklemt,
wat ons vasthoudt,
waarvoor we de ogen sluiten.
Dan kunnen we
u tegemoet gaan,
wandelen
als vrije mensen
in het Licht
van de Eeuwige.


 Thema van de 6e zondag in de Veertigdagentijd: Ontmoeting in de stad.

De liturgische kleur van Palmzondag is rood voor de intrede en paars voor het passiedeel. Rood verwijst naar de kleur van het hart, de geest en het bloed.

Jezus nadert Jeruzalem. Zijn weg zal voeren naar het kruis, zijn dood, maar ook naar zijn opstaan uit de dood en leven in het Eeuwige licht.

In de schikking hebben we het rood van deze zondag verwerkt.
Het rood als symbool van de liefde van mensen, die met hun mantels een rode loper voor Jezus uitleggen. De palmtakken verwijzen naar de rechtvaardige. De ontmoeting met het Licht van God wordt nog beter zichtbaar. De boogvormen zijn bijna open, het licht komt dichterbij. 

ONTMOETING IN DE STAD

Zachtmoedig, weet hebben
van lijden, van angst,
geen uitweg zien.
De weg gaan van een lastdier
en je welkom voelen, als dienstknecht
in het Licht van de Barmhartige.
Je gedragen voelen.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.
 

Witte donderdag

Goede vrijdag


 

Stille zaterdag

 

Thema Pasen: Ontmoeting met de levende.

Het bijbelverhaal van vandaag, en het project van de kinderdienst eindigt met het beeld van een tuin. Een tuin die herinneringen oproept aan de graftuin, maar ook aan het paradijs. Het is het verhaal van de Levende op aarde. De Levende die grenzen doorbreekt, bevrijdt.

De vier stenen, die het vierkant markeerden, zijn verdwenen, de steen bij het graf is weggerold, de woestijn is een bloeiende tuin geworden.
De boogvormen zijn helemaal open en het licht straalt.

ONTMOETING MET DE LEVENDE
In het vroege licht van
de eerste dag
staan,
onbevangen,
in de tuin
de Levende vinden:
als bloesem aan een dode tak
als bol uit de zwarte aarde
als stille schoonheid,
wit als sneeuw.
De levende
die grenzen doorbreekt
van dood tot leven
gloort in het groen
en straalt …
Open staan daarvoor

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.


 

terug

Agenda

Gezamenlijke zondagsdienst AFGELAST

19 jul 2020 om 10:00:00 Dorpskerk Hekelingen

Online Kerkdienst

19 jul 2020 om 10:00:00 Kerkdienstgemist

Gezamenlijke zondagsdienst

19 jul 2020 om 10:00:00

Online Kerkdienst

26 jul 2020 om 10:00:00 Kerkdienstgemist

12 maart, Dorpskerk Hekelingen wordt een monument


Donderdag 12 maart worden 6 monumenten toegevoegd aan de gemeente Nissewaard waaronder onze Dorpskerk. In een speciale bijeenkomst in de kerk van 16.00 uur tot 17.00 uur worden de monumenten aangewezen!

10 maart 2020 Ontmoetingsdag


Boerderijen vroeger en nu. Dat was het thema van deze ontmoetingsdag. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze plezierige dag!

Sirkelslag Young 2020


Een geweldige avond met de jongeren. Zie het fotoalbum

Sirkelslag 2020


a.s. Vrijdagavond 7 februari is het weer zover. De jongeren gaan interactief de strijd aan met vele andere groepen in het land,  Sirkelslag.

Actie Kerkbalans


Actie Kerkbalans 2020 is weer gestart!!

Foto's rondom de Kerst 2019


In het fotoalbum staan foto's van de afgelopen 6 weken rondom de Kerst.

Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november 2019


Een mooie herdenkingsdienst.
Zie het fotoalbum.

Actie schoenendoos


We konden weer 40 schoenendozen afleveren bij het depot in Zuidland. Een mooi resultaat.

Burendag 28 september


Het was een mix van dorpsgenoten en kerkleden die afgelopen burendag een vleermuisdetector konden solderen met s'avonds een echte vleermuizentocht.
Zie het fotoalbum! 

Monumentendag 14 september 2019


Aangenaam verrast door het grote aantal bezoekers over de hele dag kunnen we spreken van een succesvolle dag! Zie het fotoalbum.

Dorpskerk Monument


Afgelopen donderdag 12 maart heeft wethouder Leon Soeterboek de namen bekend gemaakt van de nieuwe 6 gemeentelijke monumenten waaronder onze kerk. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze feestelijke bijeenkomst.