Schikkingen advent en kerst 2011

Voor de schikking van advent en Kerst gebruiken we dit jaar een ster.
We hebben een vijfpuntige ster gemaakt. Het beeld van de ster, lichtpunt in de duisternis verwijst ook naar mensen die iets van hemels licht uitstralen.
We vinden deze mensen die zoeken naar gerechtigheid in het licht van de Eeuwige terug in de lezingen van het boek Rechters. Deze lezingen staan de komende weken centraal in de diensten.

Symboliek in de schikking en de lezing van de 1e adventszondag:
We gebruikten de kleur rood. Het is de kleur die daadkracht, vuur, Heilige Geest, bewogenheid, liefde en verlangen naar recht en vrede uitdrukt.
Het is ook de kleur van macht en strijd.
In de schikking is de rode roos een verwijzing naar de liefde en de daadkracht waarmee Debora haar leidersrol op zich neemt, om recht en vrede te brengen.
Het uitzien naar het Licht verbeelden we door de eerste kaars te ontsteken.
De vlam van de kaars brandt in het hart van de ster.


Mensen die opstaan
uit liefde voor U,
als een licht
ons voorgaan,
zoekend naar gerechtigheid,
zijn mensen die ons leiden
naar uw grenzeloze Licht.
Mensen,
als sterren in de nacht,
zijn mensen
om van te houden.

Eeuwige,
Leer ons luisteren naar hen,
maak ons ontvankelijk
voor Uw licht.
Laat ons opstaan.

Symboliek in de schikking en de lezing van de 2e adventszondag:

Hier gebruikten we de kleur groen.
De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit.
In de schikking maakten we een compositie met vruchten.
In de fabel van Jotam zijn de gezegende vruchten het symbool van het koningschap dat gevoed wordt door de Bron.
Het uitzien naar het Licht verbeelden we door twee kaarsen te ontsteken.
De vlam van de tweede kaars brandt in het hart van de ster.

Op zoek naar een koning,
een leider,
is kritisch zijn:
je niet laten leiden
door schone schijn
en valse macht,
maar een mens zoeken
die inspireert
om op eigen wijze
vrucht te dragen
opdat de schepping
leefbaar blijft.

Eeuwige,
leer ons kiezen,
om de smaak
van waarachtig leven te ontdekken,
en in uw Geest vrucht te dragen.

Symboliek in de schikking en de lezing van de 3e adventszondag:
In de schikking gebruikten we de kleur oranje.
Het is de kleur van beweging, warmte, genezing en levenskracht.
Het is ook de kleur van geest en vuur voor alle landen.
De oranje vruchten die in de schikking liggen zijn als beeld van verwachten
en vrucht dragen
Het uitzien naar het Licht verbeelden we door drie kaarsen te ontsteken.
De vlam van de derde kaars brandt in het hart van de ster.
 
 
Verwachten
is hoopvol leven,
uitzien naar
een sprankje licht,
als een ster in de nacht.
Verwachten is uitzien
naar een nieuwe toekomst,
verborgen in een kind,
als een zaadje,
als een vrucht,
als een belofte
van een nieuw leven
opnieuw in uw Licht.

Eeuwige,
Schenk ons de verwachting
van liefde die bevrijdt,
zichtbaar in mensen
die leven
vanuit het vuur van Uw Geest.
Leer ons groeien
vanuit binnenuit.

Symboliek in de schikking en de lezing van de 4e adventszondag:

In de schikking gebruikten we de kleur geel.
De gele kleur drukt kracht van licht, wijsheid en bescherming uit.
Deze kleur past bij uitstek bij het optreden van Simson als kind van God.
Hij rukt de poorten uit het slot en brengt ze naar een bergtop tegenover Hebron.
Op deze berg legt Simson de puinhopen en splinters van dood en verderf voor het aangezicht van de Eeuwige.
We legden in de schikking ruwe steen, puin en stukken hout met splinters.
Het geel is de verbinding van Simson met het licht van de Eeuwige.

Het uitzien naar het Licht verbeelden we door vier  kaarsen te ontsteken.
De vlam van de vierde kaars brandt in het hart van de ster.

Vertrouwen op U:
als rots
om op te bouwen,
als poort,
naar nieuw leven
als kracht
om grenzen te doorbreken
en ruim baan te maken
voor Uw licht op aarde.

Eeuwige,
Schenk ons kracht
om in woord en daad
het duister te doorbreken.

Symboliek in de schikking en de lezing van de Kerst:

De kleur wit brengt licht, helderheid, zuiverheid, verlossing, vrede en vreugde
tot uitdrukking. Het is de enige kleur die in staat is om elke andere kleur uit te stralen. Het is de stralenkrans om elke ander kleur heen.

Het uitzien naar het Licht verbeelden we door iedere zondag van advent een
kaars te ontsteken. Die vier kaarsen brachten ons op weg naar het Licht.
In de witte schikking van bloemen hebben we een grote kaars gezet,
als symbool  van het Licht van de Eeuwige die ons voorgaat.
Een kind is ons geboren en hij zal vrede, vreugde en verlossing brengen.
De vlam van de grote kaars brandt in het hart van de ster.
 

Uw licht is
op aarde verschenen,
niet in het centrum van de macht,
maar buitenaf,
in een stal,
op stro
tussen de dieren.
Uw Licht is verschenen
in een kwetsbaar kind
als een kostbare parel,
als een witte bloem
in de winterkou.

Eeuwige
leer ons mens te worden,
als Jezus
en in het spoor
van uw Geest,
uw Licht
te laten landen
op aarde.


 

terug

Agenda

Gezamenlijke zondagsdienst AFGELAST

19 jul 2020 om 10:00:00 Dorpskerk Hekelingen

Online Kerkdienst

19 jul 2020 om 10:00:00 Kerkdienstgemist

Gezamenlijke zondagsdienst

19 jul 2020 om 10:00:00

Online Kerkdienst

26 jul 2020 om 10:00:00 Kerkdienstgemist

12 maart, Dorpskerk Hekelingen wordt een monument


Donderdag 12 maart worden 6 monumenten toegevoegd aan de gemeente Nissewaard waaronder onze Dorpskerk. In een speciale bijeenkomst in de kerk van 16.00 uur tot 17.00 uur worden de monumenten aangewezen!

10 maart 2020 Ontmoetingsdag


Boerderijen vroeger en nu. Dat was het thema van deze ontmoetingsdag. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze plezierige dag!

Sirkelslag Young 2020


Een geweldige avond met de jongeren. Zie het fotoalbum

Sirkelslag 2020


a.s. Vrijdagavond 7 februari is het weer zover. De jongeren gaan interactief de strijd aan met vele andere groepen in het land,  Sirkelslag.

Actie Kerkbalans


Actie Kerkbalans 2020 is weer gestart!!

Foto's rondom de Kerst 2019


In het fotoalbum staan foto's van de afgelopen 6 weken rondom de Kerst.

Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november 2019


Een mooie herdenkingsdienst.
Zie het fotoalbum.

Actie schoenendoos


We konden weer 40 schoenendozen afleveren bij het depot in Zuidland. Een mooi resultaat.

Burendag 28 september


Het was een mix van dorpsgenoten en kerkleden die afgelopen burendag een vleermuisdetector konden solderen met s'avonds een echte vleermuizentocht.
Zie het fotoalbum! 

Monumentendag 14 september 2019


Aangenaam verrast door het grote aantal bezoekers over de hele dag kunnen we spreken van een succesvolle dag! Zie het fotoalbum.

Dorpskerk Monument


Afgelopen donderdag 12 maart heeft wethouder Leon Soeterboek de namen bekend gemaakt van de nieuwe 6 gemeentelijke monumenten waaronder onze kerk. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze feestelijke bijeenkomst.