Schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2012

Symbolische schikking in de veertigdagentijd

Van kruis naar gaffelkruis tot levensboom

Met de Veertigdagentijd breekt de tijd van soberheid en inkeer aan.
Maar ook een tijd van hoop en verwachting naar wat komen gaat.
Deze ingetogen periode eindigt met het feest van Pasen.
In de lezingen van Ezechiël staat de ceder centraal.
Het twijgje zal tot een boom uitgroeien die vruchten voortbrengt en schaduw zal geven.
Dit twijgje dat uitgroeit tot een krachtige boom is met het kruis dat Jezus zal dragen ons symbool en constante basis in de schikking geworden.


Symboliek in de schikking van de eerste zondag van de 40dagentijd


Jezus wordt door de Geest meegevoerd naar de woestijn en verblijft daar veertig dagen. Daarna gaat hij naar Galilea en zegt: ‘de tijd van inkeer is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij; kom tot inkeer en hecht geloof aan het goede nieuws.’
Het beeld van inkeer is in een spiraalvorm in het hart van het kruis weergegeven. De spiraal beweegt zich van buiten naar binnen. Daarmee wordt het tot inkeer of inzicht komen tot uitdrukking gebracht.
Bij het kruis hebben we wat zand gelegd als verwijzing naar de woestijn waar Jezus veertig dagen verbleef en de engelen voor hem zorgden.

Stilte zoeken,
komen tot de kern,
leven
van binnenuit,
vanuit je hart.
Een zachte wind
voelen
op je huis,
opstaan
en naar buiten treden.

Eeuwige,
leer ons de woestijn
in ons leven
te veranderen
in een oase.

Symboliek in de schikking van de tweede zondag van de Veertigdagentijd

Jezus neemt Petrus, Jakobus en Johannes mee naar een hoge berg waar
zij alleen zijn.
Jezus wordt dar bevestigd als geliefde Zoon van God.
Dat wordt door de drie leerlingen ervaren als stralend, wit licht.

Bij het kruis liggen drie witte stenen, deze verwijzen naar Mozes, Elia en
Jezus die staan in het licht van God.
We maakten in het hart van het kruis een witte wolk. 
De wolk is het symbool van Gods aanwezigheid en verborgenheid.
Wij kunnen slechts in een tweezijdige beeldspraak spreken over God:
nabij en ver weg, present en afwezig; hij openbaart en verbergt zich.
De wolk verbeeldt deze tweezijdigheid als geen ander.
In de kleur wit komen alle kleuren samen.
Wit drukt zuiverheid, licht, vrede, vreugde en feest uit.

Klimmen
om licht te zien,
verblindend,
stralend.
Opgaan in een wolk
van aanwezigheid.
Afdalen
naar de aarde,
verlicht,
gesterkt.

Aanwezige,
richt ons kijken
naar Uw Licht
dat in wolken verhult,
met ons meetrekt.

Symboliek in de schikking van de derde zondag van de Veertigdagentijd

Jezus treft op het tempelplein allerlei handelaars aan.
Hij jaagt ze met een zweep de tempel uit en roept:
‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’

Het spirituele middelpunt, het huis van de Eeuwige, wordt vervuild doordat
men er een marktplaats van maakt, waar geld en macht de dienst uitmaken.
Het kruis verbeeld dat dit de kern is van het spirituele middelpunt, het huis
van de Eeuwige. Voor hebzucht en handel is daar geen plaats.

In de schikking maakten we een ruime witte cirkel rond het kruis.
Als verbeelding van hebzucht en ‘buitenkant’ hebben we diverse dingen buiten
die cirkel gelegd  zoals, geld, sieraden, mobieltje, batterijen, agenda en een zweep.

Ruimte
scheppen
voor dat
wat van belang is,
waarachtig leven
in vrede.
Alle hebbedingen
opzij,
Geluk, gezondheid,
liefde
zijn niet te koop.

Levende,
Gij die ons leefruimte schenkt
om op te staan uit dat wat doodt,
schenk ons de moed
ruimte te scheppen
voor U,
bevrijd ons
van hebzucht.

Symboliek in de schikking van de vierde zondag van de Veertigdagentijd

De liturgische kleur voor de vierde zondag in de Veertigdagentijd is roze:
het licht van Pasen schemert door het paars heen.
Roze is dus een vermenging van paars en wit, symbool van inkeer en lichtpunt.

Het kruis van de afgelopen drie weken is een gaffelkruis geworden.
De symboliek van het gaffelkruis is in de christelijke traditie de kruisvorm die het meest herinnert aan een levende boom.
De twee naar boven gestrekte takken of armen drukken de verbinding met het menselijke en goddelijke uit.
In het lijden en de ervaren ongerechtigheid wordt de aarde en de hemel verbonden.

Het brood dat bij het gaffelkruis ligt verwijst als symbool naar het geestelijke levensbrood dat Jezus rijkelijke uit deelt en dat ieder mens voedt.

Delen,
breken,
uitdelen.
Wonderlijk
hoe weinig
door te delen
verandert
in overvloed,
en velen voedt.

Gij die ons voedt,
schenk ons het inzicht
dat delen
verrijkt
en de woestijn
verandert
in een oase.

Symboliek in de schikking van de vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Bij het gaffelkruis staan korenaren en twee handen die loslaten.
Uit deze handen vallen graankorrels in de zwarte aarde.
De graankorrel is het symbool van het zaad dat in de kern vol zit met leven.
Deze kern verwijst ook naar het geestelijke leven dat in ieder mens verborgen ligt.

Uit handen vallen,
je overgeven,
loslaten,
gewild
of ongewild:
je leven verandert.

Gij levend Brood,
schenk ons
in diepe duisternis
vertrouwen
in levenskracht,
om ons los te laten
wat leven
vanuit een kern
belemmert.
Schenk ons
kracht
om op te staan
als een mens,
en vrucht te dragen
op eigen wijze.

Symboliek in de schikking van de zesde zondag van de Veertigdagentijd

Jezus nadert Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te paard de stad binnen, maar als
een zachtmoedige koning op een ezel.
Zijn weg zal voeren naar het kruis en Zijn dood.
Maar ook naar Zijn opstaan uit de dood en leven in het Eeuwige licht.

Het gaffelkruis is begroeid met het groen van een palmboompje.
De palm is een verwijzing naar de rechtvaardige.
Er is een rode lap in de schikking gelegd.
Deze rode lap symboliseert de weg die Jezus naar Jeruzalem voert.
De kleur rood verwijst naar de kleur van het hart, de geest en het bloed.
Maar denk ook aan de liefde van de mensen langs de weg, die met hun
mantels een rode loper voor Jezus uitleggen.
De weg is gemarkeerd met violen.
Deze bloemen zijn het symbool van dienstbaarheid en nederigheid.

Een weg
zoeken
in pijn
en verdriet
vanuit liefde.
Ontdekken:
niet ik,
maar de Ander
niet een doel,
maar het leven
is de weg.
Je buigt
en ziet
kleine bloemen die bloeien.

Jezus,
Gij, rechtvaardige
in dienstbaarheid
verander ons.
Keer ons leven
naar de Ander,
de wereld.
Geest van liefde,
wijs ons de weg.


 

terug

Agenda

Klusteam Hekelingen

07 jul 2020 om 09:00:00

Online Kerkdienst

12 jul 2020 om 10:00:00 Kerkdienstgemist

Gezamenlijke zondagsdienst

12 jul 2020 om 10:00:00

Gezamenlijke zondagsdienst AFGELAST

19 jul 2020 om 10:00:00 Dorpskerk Hekelingen

12 maart, Dorpskerk Hekelingen wordt een monument


Donderdag 12 maart worden 6 monumenten toegevoegd aan de gemeente Nissewaard waaronder onze Dorpskerk. In een speciale bijeenkomst in de kerk van 16.00 uur tot 17.00 uur worden de monumenten aangewezen!

10 maart 2020 Ontmoetingsdag


Boerderijen vroeger en nu. Dat was het thema van deze ontmoetingsdag. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze plezierige dag!

Sirkelslag Young 2020


Een geweldige avond met de jongeren. Zie het fotoalbum

Sirkelslag 2020


a.s. Vrijdagavond 7 februari is het weer zover. De jongeren gaan interactief de strijd aan met vele andere groepen in het land,  Sirkelslag.

Actie Kerkbalans


Actie Kerkbalans 2020 is weer gestart!!

Foto's rondom de Kerst 2019


In het fotoalbum staan foto's van de afgelopen 6 weken rondom de Kerst.

Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november 2019


Een mooie herdenkingsdienst.
Zie het fotoalbum.

Actie schoenendoos


We konden weer 40 schoenendozen afleveren bij het depot in Zuidland. Een mooi resultaat.

Burendag 28 september


Het was een mix van dorpsgenoten en kerkleden die afgelopen burendag een vleermuisdetector konden solderen met s'avonds een echte vleermuizentocht.
Zie het fotoalbum! 

Monumentendag 14 september 2019


Aangenaam verrast door het grote aantal bezoekers over de hele dag kunnen we spreken van een succesvolle dag! Zie het fotoalbum.

Dorpskerk Monument


Afgelopen donderdag 12 maart heeft wethouder Leon Soeterboek de namen bekend gemaakt van de nieuwe 6 gemeentelijke monumenten waaronder onze kerk. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze feestelijke bijeenkomst.