PKN
Protestantse Gemeente Hekelingen-Maaswijk
 
Diaconie Diaconie

Visie op het Diaconaat:

Het Diaconaat is er op gericht minder bedeelde broeders en zusters bij te staan met geld, voedsel en aandacht. Bijstaan waar geen andere voorzieningen zijn, wereldwijd, zodat zij zelfstandig verder kunnen.
Wat concreter betekent dat het bijstaan van slachtoffers van geweld, ziekte, rampen, ongevallen en tegenspoed en het (zoveel mogelijk samen met de betrokkenen zelf) helpen de nood te lenigen van zwakken, armen en verdrukten in de kerk en in de samenleving.

Bron van elk diaconaal handelen is:
1. De dankbaarheid om wat Christus ons heeft geschonken, Zijn leven;
2. Jezus eigen handelen: zoals Hij, zo zullen ook wij zijn;
3. Onze eigen welvaart. Zij maakt ons verantwoordelijk;

Wij hebben—zowel geestelijk als materieel—ontvangen om te delen.

Onze hoop is: ‘Dat zij onze werken zien en God danken’.

Actuele diaconale taken zijn o.a.:

• De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
• Dienst aan de Tafel van de Heer, viering Heilig Avondmaal mogelijk maken;
• Het beheer van de diaconale gelden en bezittingen;
• Het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
• Het innen van pachten en huren;
• Noodhulp collecten voor directe doelen;
• Diaconale- en kerkenraadsvergaderingen bijwonen;
• Giften aan missionaire- en diaconale doelen in binnen- en buitenland.
• Steunen of zitting nemen in werkgroepen of projecten;
• Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
• Het mede voorbereiden van de voorbeden;
• Persoonlijke ondersteuning, het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
• Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
• Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis m.b.t. sociale vraagstukken, het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
• Zorg voor bejaarden en kinderen;
• Bloemengroet vanuit de eredienst;
• Bloemengroet bij feestdagen;
• Ouderensoos;
• Koffiedrinken na de zondagse ochtend- erediensten.

Bij het verrichten van diaconale taken zal getracht worden zoveel mogelijk “Fair Trade “ produkten te gebruiken.

In het Kerkblad “Het Baken” wordt geschreven over de verschillende collectes om de gemeente betrokken te houden bij het diaconale werk. Hierdoor zijn de gemeenteleden in staat bewust te geven aan een bepaald doel tijdens de eredienst.
 

terug
 
 
Foto's rondom de Kerst 2019

In het fotoalbum staan foto's van de afgelopen 6 weken rondom de Kerst.
 
Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november 2019

Een mooie herdenkingsdienst.
Zie het fotoalbum.
 
Actie schoenendoos

We konden weer 40 schoenendozen afleveren bij het depot in Zuidland. Een mooi resultaat.
 
Burendag 28 september

Het was een mix van dorpsgenoten en kerkleden die afgelopen burendag een vleermuisdetector konden solderen met s'avonds een echte vleermuizentocht.
Zie het fotoalbum! 
 
Monumentendag 14 september 2019

Aangenaam verrast door het grote aantal bezoekers over de hele dag kunnen we spreken van een succesvolle dag! Zie het fotoalbum.
 
Startzondag

Zondag 1 september, een inspirerende en fijne startzondag. Zie de foto's in het fotoalbum. 
 
Fietstocht Hemelvaartsdag 2019

Fietsen met Hemelvaartsdag 2019 en een bezoek aan het boerenbedrijf van de familie Sas. Zie het fotoalbum!
 
AED Actie!

AED trainingen! Zie Fotoalbum.
 
Nieuwe Ambtsdragers

Zondag 26 mei bevestiging 3 nieuwe ambtsdragers, zie ook het fotoalbum!
 
Pasen 2019

Zie het fotoalbum
 
Bootreis naar Willemstad

Foto's van de mooie en fijne boottocht naar Willemstad in het fotoalbum
 
Ontmoetingsdag 12 maart 2019

Foto's van de gezellige/sfeervolle ontmoetingdag vindt u in het fotoalbum
 
Boomsessie

24 februari was onze eerste boomsessie over het beleid en visie voor de toekomst
 
Medioren/Senioren middag 12 februari
Op 12 februari was er weer een medioren
-/seniorenmiddag dit keer in Simonshaven.
Het was wederom een zeer geslaagde middag. Lees verder in het fotoalbum waar ook 2 foto's bijgevoegd zijn!
 
Sirkelslag 2019

Een foto impressie van Sirkelslag 2019. Een spannende en gezellige avond met de jeugd in de ontmoetingsruimte en kerk. Zie het foto album!
 
Kerkbalans 2019

 
Foto's activiteiten

In het foto album vindt u de foto's die gemaakt zijn tijdens de diverse activiteiten in de maand november/december 2018.
 
Programma november/december 2018

De Dorpsvereniging, Togido en de Dorpskerk organiseren in de maanden november en december diverse activiteiten voor de inwoners van Hekelingen en de wijken er omheen. In de agenda vindt u de diverse activiteiten.
 
Kom erbij

Wij organiseren i.s.m. de Dorpsvereniging en Muziekvereniging Togido uit Hekelingen, in de week van 27 september -6 oktober diverse activiteiten, voor gemeenteleden en inwoners van Hekelingen en Simonshaven. Dus "Kom Erbij". Zie voor de activiteiten het kerkblad Het Baken en Groot Nissewaard.
 
Open Monumentendag 8 september

Op zaterdag 8 september bent u van harte welkom in onze kerk om te zien wat er zoal komt kijken voor de erediensten het jaar door! Bij mooi weer kunt u genieten van een kopje koffie of thee onder de eeuwenoude beuken.
 
Pasen 2018

In het fotoalbum vindt u de foto's gemaakt in de diensten rondom Pasen.
 
Lente workshop

Het was weer een gezellige en geslaagde ochtend in de ontmoetingsruimte van onze Dorpskerk. Alle aanwezigen gingen met een mooi Paasbloemstuk tevreden naar huis. Zie ook het fotoalbum!
 
Ouderendag 2018

In het fotoalbum vindt u de foto's van de gezellig verlopen ouderendag 2018 met de geschiedenis van Togido en demonstratie hoe de verschillende muziekinstrumenten werken!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.