Diaconie

Visie op het Diaconaat

Het Diaconaat is er op gericht minder bedeelde broeders en zusters bij te staan met geld, voedsel en aandacht. Bijstaan waar geen andere voorzieningen zijn, dichtbij en wereldwijd, zodat zij zelfstandig verder kunnen.

Wat concreet betekent;

Het bijstaan van slachtoffers van geweld, ziekte, rampen, ongevallen en tegenspoed en het (zoveel mogelijk samen met de betrokkenen zelf) helpen de nood te lenigen van zwakken, armen en verdrukten in de kerk en in de samenleving.

Bron van elk diaconaal handelen is:

 1. De dankbaarheid om wat Christus ons heeft geschonken, Zijn leven;

 2. Jezus eigen handelen: zoals Hij, zo zullen ook wij zijn;

 3. Onze eigen welvaart. Zij maakt ons verantwoordelijk.

Wij hebben, zowel geestelijk als materieel, ontvangen om te delen.
Onze hoop is: Dat zij onze werken zien en God danken.

Actuele diaconale taken zijn o.a.

 • De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten

 • Dienst aan de Tafel van de Heer, de viering van het Heilig Avondmaal, mogelijk te maken

 • Het beheer van de diaconale gelden en bezittingen

 • Het inzamelen en besteden van de liefdegaven

 • Het innen van pachten en huren

 • Noodhulp collecten voor directe doelen

 • Diaconale- en kerkenraadsvergaderingen bijwonen

 • Giften aan missionaire- en diaconale doelen in binnen- en buitenland

 • Steunen of zitting nemen in werkgroepen of projecten

 • Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping

 • Het mede voorbereiden van de voorbeden

 • Persoonlijke ondersteuning, het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven

 • Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn

 • Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis m.b.t. sociale vraagstukken, het
  aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande

 • Ondersteuning van verbindende activiteiten voor alle leeftijdsgroepen binnen de gemeente

 • Bloemengroet vanuit de Eredienst

 • Paasgroet 80+

 • Geluids-ringleidingversterker

 • Diensten via Kerkdienstgemist.nl

 • Ontmoetingsdag, Bootreis, Kerstviering

 • Koffiedrinken op zondagmorgen na de kerkdienst

 • Het in stand houden van de website en de App Chrch

Bij het verrichten van diaconale taken zal getracht worden zoveel mogelijk “Fair Trade “ produkten te gebruiken.

In het Kerkblad “Het Baken” wordt geschreven over de verschillende collectes om de gemeente betrokken te houden bij het diaconale werk. Hierdoor zijn de gemeenteleden in staat bewust te geven aan een bepaald doel tijdens de eredienst.
 

terug

Agenda

Zondagsdienst AFGELAST

31 mei 2020 om 10:00:00 Dorpskerk Hekelingen

Online Kerkdienst

31 mei 2020 om 10:00:00 Kerkdienstgemist

Zondagsdienst AFGELAST

31 mei 2020 om 10:00:00

Klusteam Hekelingen

02 jun 2020 om 09:00:00

Dorpskerk Monument


Afgelopen donderdag 12 maart heeft wethouder Leon Soeterboek de namen bekend gemaakt van de nieuwe 6 gemeentelijke monumenten waaronder onze kerk. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze feestelijke bijeenkomst.

12 maart, Dorpskerk Hekelingen wordt een monument


Donderdag 12 maart worden 6 monumenten toegevoegd aan de gemeente Nissewaard waaronder onze Dorpskerk. In een speciale bijeenkomst in de kerk van 16.00 uur tot 17.00 uur worden de monumenten aangewezen!

10 maart 2020 Ontmoetingsdag


Boerderijen vroeger en nu. Dat was het thema van deze ontmoetingsdag. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze plezierige dag!

Sirkelslag Young 2020


Een geweldige avond met de jongeren. Zie het fotoalbum

Sirkelslag 2020


a.s. Vrijdagavond 7 februari is het weer zover. De jongeren gaan interactief de strijd aan met vele andere groepen in het land,  Sirkelslag.

Actie Kerkbalans


Actie Kerkbalans 2020 is weer gestart!!

Foto's rondom de Kerst 2019


In het fotoalbum staan foto's van de afgelopen 6 weken rondom de Kerst.

Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november 2019


Een mooie herdenkingsdienst.
Zie het fotoalbum.

Actie schoenendoos


We konden weer 40 schoenendozen afleveren bij het depot in Zuidland. Een mooi resultaat.

Burendag 28 september


Het was een mix van dorpsgenoten en kerkleden die afgelopen burendag een vleermuisdetector konden solderen met s'avonds een echte vleermuizentocht.
Zie het fotoalbum! 

Monumentendag 14 september 2019


Aangenaam verrast door het grote aantal bezoekers over de hele dag kunnen we spreken van een succesvolle dag! Zie het fotoalbum.