Kerkbeheer

Visie op kerkbeheer

De visie van de gemeente is ten opzichte van wat is beschreven in het vorige beleidsplan ongewijzigd gebleven. Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak om in materiële zin de voorwaarden te scheppen om het Vieren, Dienen en Leren vorm en inhoud te geven.

Het Dienen en alles wat daarmee samenhangt, valt meer onder het taakveld van de Diaconie, behalve dan het dienen van de gemeente door de inzet van de predikant.

Bij het Vieren gaat het met name om de Erediensten.

Bij het Leren gaat het om activiteiten die nodig zijn om de gemeente goed te ondersteunen, te ontwikkelen en te onderleggen. Dus om jongerencatechese, jeugdwerk, gemeenteavonden, studies/scholing van predikanten, etc.


Taken en functies van kerkbeheer zijn o.a.

 • Beheer en werving van geldmiddelen

 • Optreden als werkgever, wanneer zich dit voordoet

 • Bijhouden van het ledenregister (in LRP), doop- en belijdenisregister, huwelijksregister etc.
  (Het doop- en belijdenisregister, huwelijksregister etc. wordt voor ons door een gemeentelid bijgehouden)

 • Verhuurzaken, voor zover van toepassing

 • Onderhoud gebouwen, inventaris en buitenruimten

 • Veiligheid in en om het kerkgebouw

 • Beheer van het archief

 • Werving vrijwilligers voor hulpdiensten

 • Systeembeheer van LRP op gemeente niveau

 • Beheer van het contactblad Het Baken

 • Ambtelijke tegenwoordigheid in de Erediensten

 • Kerkrentmeestersvergadering op regelmatige basis, voorafgaande aan kerkenraadsvergaderingen

Doel:
Het streven naar behoud van een dergelijke volwaardige en florerende geloofsgemeenschap.
Voorwaarde om dit mogelijk te maken is zorg te dragen voor het jaarlijks verwerven van voldoende financiële middelen.
Het terugdringen van structurele lasten zal dit gemakkelijker maken. Aandachtspunt voor de komende jaren is een goed evenwicht te houden tussen inkomsten en uitgaven.

Doel: het streven naar behoud van een dergelijke volwaardige en florerende geloofsgemeenschap. Voorwaarde om dit mogelijk te maken is zorg te dragen voor het jaarlijks verwerven van voldoende financiële middelen.

Het terugdringen van structurele lasten zal dit gemakkelijker maken. Aandachtspunt voor de komende jaren is een goed evenwicht te houden tussen inkomsten en uitgaven.

terug

Agenda

Zondagsdienst AFGELAST

31 mei 2020 om 10:00:00 Dorpskerk Hekelingen

Online Kerkdienst

31 mei 2020 om 10:00:00 Kerkdienstgemist

Zondagsdienst AFGELAST

31 mei 2020 om 10:00:00

Klusteam Hekelingen

02 jun 2020 om 09:00:00

Dorpskerk Monument


Afgelopen donderdag 12 maart heeft wethouder Leon Soeterboek de namen bekend gemaakt van de nieuwe 6 gemeentelijke monumenten waaronder onze kerk. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze feestelijke bijeenkomst.

12 maart, Dorpskerk Hekelingen wordt een monument


Donderdag 12 maart worden 6 monumenten toegevoegd aan de gemeente Nissewaard waaronder onze Dorpskerk. In een speciale bijeenkomst in de kerk van 16.00 uur tot 17.00 uur worden de monumenten aangewezen!

10 maart 2020 Ontmoetingsdag


Boerderijen vroeger en nu. Dat was het thema van deze ontmoetingsdag. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze plezierige dag!

Sirkelslag Young 2020


Een geweldige avond met de jongeren. Zie het fotoalbum

Sirkelslag 2020


a.s. Vrijdagavond 7 februari is het weer zover. De jongeren gaan interactief de strijd aan met vele andere groepen in het land,  Sirkelslag.

Actie Kerkbalans


Actie Kerkbalans 2020 is weer gestart!!

Foto's rondom de Kerst 2019


In het fotoalbum staan foto's van de afgelopen 6 weken rondom de Kerst.

Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november 2019


Een mooie herdenkingsdienst.
Zie het fotoalbum.

Actie schoenendoos


We konden weer 40 schoenendozen afleveren bij het depot in Zuidland. Een mooi resultaat.

Burendag 28 september


Het was een mix van dorpsgenoten en kerkleden die afgelopen burendag een vleermuisdetector konden solderen met s'avonds een echte vleermuizentocht.
Zie het fotoalbum! 

Monumentendag 14 september 2019


Aangenaam verrast door het grote aantal bezoekers over de hele dag kunnen we spreken van een succesvolle dag! Zie het fotoalbum.