PKN
Protestantse Gemeente Hekelingen-Maaswijk
 
Schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2013 Schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2013

Symbolische schikking voor de zondagen in de Veertigdagentijd

Voor de veertigdagentijd hebben we een weg van lavastenen gemaakt.
De weg verbeeldt de tocht die koning David en Jezus gaan als koningen
naar Gods hart. De weg van David is geen geplaveide weg, maar een
weg vol struikelblokken. Op de puinhoop van het koningschap van Saul
moet hij het rechtvaardige koningschap handen en voeten geven en
daarbij laat David zijn verbinding met de Eeuwige niet los.

Symboliek in de schikking van de eerste zondag in de 40dagentijd

De kleur in de veertigdagentijd is paars, de kleur van boete,
de kleur van ingetogenheid.
We hebben als ondergrond een paarse lap gebruikt. 
Om de weg vol struikelblokken die David moet gaan te symboliseren
zijn er lavastenen en keien op een strook jute neergelegd.
Samuël gaat op weg naar Bethlehem met een hoorn die is gevuld met olie
om David tot koning te zalven.
Als symbool van de zalving gebruikten we i.p.v. de hoorn een bruine kruik.


Licht dat leven geeft
aan een mens en wereld.
Stem die roept:
doe recht aan wie lijden en niet leven.
Kracht die uitzicht geeft
aan wie niet gezien worden.
Gij die genoemd wordt
Vuur van verlangen naar recht en vrede
Licht en Liefde
dat wij worden mens – medemens – naaste.

Symboliek in de schikking van de 2e zondag in de 40dagentijd

De mantel van Saul is het teken dat hij koning van Israël is, maar dit
koningschap is gebouwd op puinhopen.
Op het moment dat David in de rotsspelonk een slip van Sauls’ mantel
afsnijdt wordt het koningschap van Saul gescheurd.
Als symbool van de slip van Sauls’ mantel is er een stuk paars stof bij
de rotsweg gelegd als teken dat Sauls macht gebroken is en David zijn koningschap waardig is.


Dat jouw leven
anderen tot zegen mag zijn
je ogen met mildheid kijken,
je handen open en zorgzaam zijn,
je oren luisteren,
je woorden oprecht zijn,
je hart bewogen wordt
voor de mensen op je weg.
Dat de Eeuwige jouw weg zegent.

Symboliek in de schikking van de 3e zondag in de 40dagentijd

De Eeuwige vergeeft David de zonde die hij met Batseba begaan heeft.
David toont berouw.
De zoon die uit deze relatie werd geborgen sterft, tot groot verdriet van David.
Hij troost Batseba met wie hij trouwt.
Het leven krijgt een nieuwe kans met de geboorte van Salomo.
Die nieuwe kans is verbeeld in de dode stronk waaruit witte bloemen komen.

Laat ons nieuw leven zien
door dood en verval heen
nieuwe kracht
door moedeloosheid
en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht
aan wat gestorven is.
Dat onze weg
geen doodlopende weg is
maar een weg ten Leven.

Symboliek in de schikking van de 4e zondag in de 40dagentijd

Roze is de liturgische kleur voor deze zondag.
Heel even begint het licht van Pasen door  te breken.
De paarse kleur vermengt zich met de witte kleur van Pasen.

David opent zijn hart en laat zijn verbannen zoon  Absalom
terugkeren naar Jeruzalem.
In de schikking is het blad van de schoenlapperplant geplaatst
waaruit roze bloemen komen, als symbool van het hart dat David
geopend heeft.

Hart dat klopt
van verlangen
om liefde te zijn.
Hart dat open is
nieuwe kansen geeft
zonder boosheid
en bitterheid.
Hart hebben
voor de weg
die Leven geeft
is voluit leven.
 

5e zondag geen schikking i.v.m. kerdienst in Simonshaven.

Symboliek in de schikking van de 6e zondag in de 40dagentijd
De liturgische kleur van Palmzondag is rood voor de intrede en paars
voor het passiedeel.

Zoals de ark werd teruggebracht naar Jeruzalem, zo trekt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. Ook hij weent net als David om het lot van de stad.
Beiden, David en Jezus, nemen het recht niet in eigen hand maar vertrouwen volledig op de Eeuwige. Zij zijn koningen naar Gods hart.
Als symbool van het rechtvaardige koningschap is een kroon met een schikking van rode bloemen en bij de lavastenen gezet.

Zoon van David
gezegend
met de liefde
van de Eeuwige.
Hij leert ons
met nieuwe ogen te kijken,
met andere oren te luisteren,
recht te maken
wat krom is.
Gezegend
Jij die Licht bent.

Symboliek in de schikking voor Goede Vrijdag

We kozen voor de schikking de kleur van het bloed dat geofferd is voor het
Leven dat zich verbindt met de Eeuwige.
Daarvoor zijn er rode bloemen tussen de stenen gezet.
De zwarte doek is gebruikt als teken van de dood van Jezus op Goede Vrijdag.

Symboliek in de schikking van de Pasen

Het leven naar Gods bedoeling is opgestaan.
Niet de dood maar het Leven heeft het laatste Woord.
We vieren de opstanding van Jezus door de gehele weg van
lavastenen tot een feestelijke paastuin met witte bloemen te maken.
Er zijn ook linnen windsels bij de schikking neergelegd.
De symboliek van de windsels is dat Jezus aan het begin van zijn leven
in de kribbe in doeken was gewikkeld en aan het eind van zijn leven zich
heeft ontwikkeld tot de mens zoals God bedoeld heeft.
Hij is de weg in verbinding met de Eeuwige tot het einde toe gegaan.
Leven is opgestaan.
Als symbool hiervoor staat aan het eind van de weg een grote kaars die
zal branden en licht geven.

Zie het Leven
opgestaan
uit de dood.
Een stralend Licht
verlicht
het leven op aarde.
Dit Licht,
draag het mee
in je hart
op je handen
op je levensweg.

terug
 
 
Foto's rondom de Kerst 2019

In het fotoalbum staan foto's van de afgelopen 6 weken rondom de Kerst.
 
Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november 2019

Een mooie herdenkingsdienst.
Zie het fotoalbum.
 
Actie schoenendoos

We konden weer 40 schoenendozen afleveren bij het depot in Zuidland. Een mooi resultaat.
 
Burendag 28 september

Het was een mix van dorpsgenoten en kerkleden die afgelopen burendag een vleermuisdetector konden solderen met s'avonds een echte vleermuizentocht.
Zie het fotoalbum! 
 
Monumentendag 14 september 2019

Aangenaam verrast door het grote aantal bezoekers over de hele dag kunnen we spreken van een succesvolle dag! Zie het fotoalbum.
 
Startzondag

Zondag 1 september, een inspirerende en fijne startzondag. Zie de foto's in het fotoalbum. 
 
Fietstocht Hemelvaartsdag 2019

Fietsen met Hemelvaartsdag 2019 en een bezoek aan het boerenbedrijf van de familie Sas. Zie het fotoalbum!
 
AED Actie!

AED trainingen! Zie Fotoalbum.
 
Nieuwe Ambtsdragers

Zondag 26 mei bevestiging 3 nieuwe ambtsdragers, zie ook het fotoalbum!
 
Pasen 2019

Zie het fotoalbum
 
Bootreis naar Willemstad

Foto's van de mooie en fijne boottocht naar Willemstad in het fotoalbum
 
Ontmoetingsdag 12 maart 2019

Foto's van de gezellige/sfeervolle ontmoetingdag vindt u in het fotoalbum
 
Boomsessie

24 februari was onze eerste boomsessie over het beleid en visie voor de toekomst
 
Medioren/Senioren middag 12 februari
Op 12 februari was er weer een medioren
-/seniorenmiddag dit keer in Simonshaven.
Het was wederom een zeer geslaagde middag. Lees verder in het fotoalbum waar ook 2 foto's bijgevoegd zijn!
 
Sirkelslag 2019

Een foto impressie van Sirkelslag 2019. Een spannende en gezellige avond met de jeugd in de ontmoetingsruimte en kerk. Zie het foto album!
 
Kerkbalans 2019

 
Foto's activiteiten

In het foto album vindt u de foto's die gemaakt zijn tijdens de diverse activiteiten in de maand november/december 2018.
 
Programma november/december 2018

De Dorpsvereniging, Togido en de Dorpskerk organiseren in de maanden november en december diverse activiteiten voor de inwoners van Hekelingen en de wijken er omheen. In de agenda vindt u de diverse activiteiten.
 
Kom erbij

Wij organiseren i.s.m. de Dorpsvereniging en Muziekvereniging Togido uit Hekelingen, in de week van 27 september -6 oktober diverse activiteiten, voor gemeenteleden en inwoners van Hekelingen en Simonshaven. Dus "Kom Erbij". Zie voor de activiteiten het kerkblad Het Baken en Groot Nissewaard.
 
Open Monumentendag 8 september

Op zaterdag 8 september bent u van harte welkom in onze kerk om te zien wat er zoal komt kijken voor de erediensten het jaar door! Bij mooi weer kunt u genieten van een kopje koffie of thee onder de eeuwenoude beuken.
 
Pasen 2018

In het fotoalbum vindt u de foto's gemaakt in de diensten rondom Pasen.
 
Lente workshop

Het was weer een gezellige en geslaagde ochtend in de ontmoetingsruimte van onze Dorpskerk. Alle aanwezigen gingen met een mooi Paasbloemstuk tevreden naar huis. Zie ook het fotoalbum!
 
Ouderendag 2018

In het fotoalbum vindt u de foto's van de gezellig verlopen ouderendag 2018 met de geschiedenis van Togido en demonstratie hoe de verschillende muziekinstrumenten werken!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.