Schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2013

Symbolische schikking voor de zondagen in de Veertigdagentijd

Voor de veertigdagentijd hebben we een weg van lavastenen gemaakt.
De weg verbeeldt de tocht die koning David en Jezus gaan als koningen
naar Gods hart. De weg van David is geen geplaveide weg, maar een
weg vol struikelblokken. Op de puinhoop van het koningschap van Saul
moet hij het rechtvaardige koningschap handen en voeten geven en
daarbij laat David zijn verbinding met de Eeuwige niet los.

Symboliek in de schikking van de eerste zondag in de 40dagentijd

De kleur in de veertigdagentijd is paars, de kleur van boete,
de kleur van ingetogenheid.
We hebben als ondergrond een paarse lap gebruikt. 
Om de weg vol struikelblokken die David moet gaan te symboliseren
zijn er lavastenen en keien op een strook jute neergelegd.
Samuël gaat op weg naar Bethlehem met een hoorn die is gevuld met olie
om David tot koning te zalven.
Als symbool van de zalving gebruikten we i.p.v. de hoorn een bruine kruik.


Licht dat leven geeft
aan een mens en wereld.
Stem die roept:
doe recht aan wie lijden en niet leven.
Kracht die uitzicht geeft
aan wie niet gezien worden.
Gij die genoemd wordt
Vuur van verlangen naar recht en vrede
Licht en Liefde
dat wij worden mens – medemens – naaste.

Symboliek in de schikking van de 2e zondag in de 40dagentijd

De mantel van Saul is het teken dat hij koning van Israël is, maar dit
koningschap is gebouwd op puinhopen.
Op het moment dat David in de rotsspelonk een slip van Sauls’ mantel
afsnijdt wordt het koningschap van Saul gescheurd.
Als symbool van de slip van Sauls’ mantel is er een stuk paars stof bij
de rotsweg gelegd als teken dat Sauls macht gebroken is en David zijn koningschap waardig is.


Dat jouw leven
anderen tot zegen mag zijn
je ogen met mildheid kijken,
je handen open en zorgzaam zijn,
je oren luisteren,
je woorden oprecht zijn,
je hart bewogen wordt
voor de mensen op je weg.
Dat de Eeuwige jouw weg zegent.

Symboliek in de schikking van de 3e zondag in de 40dagentijd

De Eeuwige vergeeft David de zonde die hij met Batseba begaan heeft.
David toont berouw.
De zoon die uit deze relatie werd geborgen sterft, tot groot verdriet van David.
Hij troost Batseba met wie hij trouwt.
Het leven krijgt een nieuwe kans met de geboorte van Salomo.
Die nieuwe kans is verbeeld in de dode stronk waaruit witte bloemen komen.

Laat ons nieuw leven zien
door dood en verval heen
nieuwe kracht
door moedeloosheid
en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht
aan wat gestorven is.
Dat onze weg
geen doodlopende weg is
maar een weg ten Leven.

Symboliek in de schikking van de 4e zondag in de 40dagentijd

Roze is de liturgische kleur voor deze zondag.
Heel even begint het licht van Pasen door  te breken.
De paarse kleur vermengt zich met de witte kleur van Pasen.

David opent zijn hart en laat zijn verbannen zoon  Absalom
terugkeren naar Jeruzalem.
In de schikking is het blad van de schoenlapperplant geplaatst
waaruit roze bloemen komen, als symbool van het hart dat David
geopend heeft.

Hart dat klopt
van verlangen
om liefde te zijn.
Hart dat open is
nieuwe kansen geeft
zonder boosheid
en bitterheid.
Hart hebben
voor de weg
die Leven geeft
is voluit leven.
 

5e zondag geen schikking i.v.m. kerdienst in Simonshaven.

Symboliek in de schikking van de 6e zondag in de 40dagentijd
De liturgische kleur van Palmzondag is rood voor de intrede en paars
voor het passiedeel.

Zoals de ark werd teruggebracht naar Jeruzalem, zo trekt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. Ook hij weent net als David om het lot van de stad.
Beiden, David en Jezus, nemen het recht niet in eigen hand maar vertrouwen volledig op de Eeuwige. Zij zijn koningen naar Gods hart.
Als symbool van het rechtvaardige koningschap is een kroon met een schikking van rode bloemen en bij de lavastenen gezet.

Zoon van David
gezegend
met de liefde
van de Eeuwige.
Hij leert ons
met nieuwe ogen te kijken,
met andere oren te luisteren,
recht te maken
wat krom is.
Gezegend
Jij die Licht bent.

Symboliek in de schikking voor Goede Vrijdag

We kozen voor de schikking de kleur van het bloed dat geofferd is voor het
Leven dat zich verbindt met de Eeuwige.
Daarvoor zijn er rode bloemen tussen de stenen gezet.
De zwarte doek is gebruikt als teken van de dood van Jezus op Goede Vrijdag.

Symboliek in de schikking van de Pasen

Het leven naar Gods bedoeling is opgestaan.
Niet de dood maar het Leven heeft het laatste Woord.
We vieren de opstanding van Jezus door de gehele weg van
lavastenen tot een feestelijke paastuin met witte bloemen te maken.
Er zijn ook linnen windsels bij de schikking neergelegd.
De symboliek van de windsels is dat Jezus aan het begin van zijn leven
in de kribbe in doeken was gewikkeld en aan het eind van zijn leven zich
heeft ontwikkeld tot de mens zoals God bedoeld heeft.
Hij is de weg in verbinding met de Eeuwige tot het einde toe gegaan.
Leven is opgestaan.
Als symbool hiervoor staat aan het eind van de weg een grote kaars die
zal branden en licht geven.

Zie het Leven
opgestaan
uit de dood.
Een stralend Licht
verlicht
het leven op aarde.
Dit Licht,
draag het mee
in je hart
op je handen
op je levensweg.

terug

Agenda

Klusteam Hekelingen

07 jul 2020 om 09:00:00

Online Kerkdienst

12 jul 2020 om 10:00:00 Kerkdienstgemist

Gezamenlijke zondagsdienst

12 jul 2020 om 10:00:00

Gezamenlijke zondagsdienst AFGELAST

19 jul 2020 om 10:00:00 Dorpskerk Hekelingen

12 maart, Dorpskerk Hekelingen wordt een monument


Donderdag 12 maart worden 6 monumenten toegevoegd aan de gemeente Nissewaard waaronder onze Dorpskerk. In een speciale bijeenkomst in de kerk van 16.00 uur tot 17.00 uur worden de monumenten aangewezen!

10 maart 2020 Ontmoetingsdag


Boerderijen vroeger en nu. Dat was het thema van deze ontmoetingsdag. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze plezierige dag!

Sirkelslag Young 2020


Een geweldige avond met de jongeren. Zie het fotoalbum

Sirkelslag 2020


a.s. Vrijdagavond 7 februari is het weer zover. De jongeren gaan interactief de strijd aan met vele andere groepen in het land,  Sirkelslag.

Actie Kerkbalans


Actie Kerkbalans 2020 is weer gestart!!

Foto's rondom de Kerst 2019


In het fotoalbum staan foto's van de afgelopen 6 weken rondom de Kerst.

Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november 2019


Een mooie herdenkingsdienst.
Zie het fotoalbum.

Actie schoenendoos


We konden weer 40 schoenendozen afleveren bij het depot in Zuidland. Een mooi resultaat.

Burendag 28 september


Het was een mix van dorpsgenoten en kerkleden die afgelopen burendag een vleermuisdetector konden solderen met s'avonds een echte vleermuizentocht.
Zie het fotoalbum! 

Monumentendag 14 september 2019


Aangenaam verrast door het grote aantal bezoekers over de hele dag kunnen we spreken van een succesvolle dag! Zie het fotoalbum.

Dorpskerk Monument


Afgelopen donderdag 12 maart heeft wethouder Leon Soeterboek de namen bekend gemaakt van de nieuwe 6 gemeentelijke monumenten waaronder onze kerk. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze feestelijke bijeenkomst.