Schikkingen veertig dagen tijd en Pasen 2015

Symbolische schikking voor de 40 dagentijd

Het thema is de komende weken: “Open je handen”
 
De schikking staat de komende veertigdagentijd op een jute ondergrond met daaroverheen een paarse doek.
De basis van de schikkingen is een kronkelige tak waarop twee handen zijn bevestigd.
Deze handen hebben een dubbele betekenis. Ze staan voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar, om op een ander moment als sterk en dragend ervaren te worden. Tegelijk zijn Gods handen ook onze handen.
 
Symbolen in de schikking voor de 1ste zondag van de 40 dagentijd
In de schikking zien we geopende handen.
Open handen om liefde en trouw te ontvangen van Godswege.
In de schikking liggen stenen in gaas.
Die stenen verbeelden je ballast, de ballast die je mag neerleggen.
Dit in navolging van Jezus die alles wat hem af kon houden van het gaan van de weg van liefde en trouw achterliet in de woestijn.
De witte sneeuwklokjes zijn als symbool van ‘teken van hoop’.
 
 
 
 
open je handen
naar Gods weg
van liefde en trouw
 
op de weg
vind je de ander
de ander
die je aanroept
zo
bloeit
hoop
God
roep
ons

Symbolen in de schikking voor de 2de zondag van de 40 dagentijd
Vandaag zien we de handen die beschermen  wat kostbaar en teer is.
De leerlingen op de berg zien de gedaanten van Mozes en Elia.
De witte orchideeën in de schikking symboliseren deze twee gedaanten.
Met hun handen willen de leerlingen deze ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden.
 
 
 
verlangen
naar
beschermende
handen
ervaring van licht
vasthouden
doorgeven
een leven
lang
 
God
gedenk
uw barmhartigheid

 
Symbolen in de schikking voor de 3e zondag van de 40dagentijd
In de schikking zien we hoe de handen geopend zijn.
Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de schoonheid van de wet. De wet die begeerlijker is dan goud en zoeter dan honing zoals de psalmdichter dit bezingt in psalm 19.
Er staan drie bijenwaskaarsen die verwijzen naar de 3e zondag in de 40dagentijd.
De honingraat bij de schikking verwijst naar Psalm 19 vers 11.
In de schikking is het goud te zien in de stof die gedrapeerd is.
 
 

regels ten leven
door Gods hand gegeven
fijn goud
in overvloed
 
hoogmoed
begeerte
grijpen en graaien
maken de tempel
tot een markt
Jezus handen
maken ruimte voor Gods goud
 
God
leer ons zien
het goud van uw wet
 
Symbolen in de schikking voor de 4e zondag van de 40 dagentijd
De kleur is deze zondag roze, het licht van Pasen breekt door.
In de schikking komt het roze in de symbolen terug.
De psalmist zingt over het verlangen naar vrede en rust.
Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijks leven betekenen door veel mensen te eten te geven.
Hij breekt en deelt uit: vijf broden en twee vissen.
Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.
De handen in de schikking zijn delende handen.
Het ‘delen van de vijf broden en twee vissen’ zijn uitgebeeld door middel van vijf vaasjes en twee vaasjes met twee tinten roze bloemen.
 

 
licht
breekt door
waar liefde gedeeld wordt
brood en vis
voedsel om te leven
handen die uitgestoken worden
naar elkaar
 
God
dat onze handen
delen
van hetgeen we

Symbolen in de schikking voor de 5e zondag van de 40 dagentijd
In de schikking zien we dat de handen tegen elkaar liggen,
nadenkend, bezinnend.
De korenaren en de graankorrels verwijzen naar het verhaal dat Jezus vertelt over de graankorrel die moet sterven om veel vrucht voort te kunnen brengen.


 
graan
dat valt in de aarde
en sterft
brengt veel
vrucht voort
 
leven verliezen
leven vinden
 
God
wij bidden
help ons
ons te bezinnen
op wat leven geeft

Symbolen in de schikking voor de 6e zondag van de 40 dagentijd
Vandaag is het Palmzondag daarom is de kleur van de
antependia en de stola rood.
De kleur rood is eveneens in de schikking te zien.
Een slinger van rode bloemen en rode stof vormen samen een weg.
Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen.
De handen in de schikking juichen mee met de vele stemmen.
 
 
 
vol van hoop
verwachting
handen hoog
hosanna
hij komt
Koning van de vrede
 
anders
altijd anders
deze nederige koning
 
God
leer ons de weg te gaan
van deze koning van vrede

Symbolen in de schikking Paasmorgen
 Tussen de open handen staat een schaal vol witte bloemen.
Zij vertellen over de gave van het licht dat volop stroomt.
Onze handen mogen dat licht doorgeven.
Bij de schikking liggen doorzichtige kralen als de tranen van Maria –
dwars door de tranen van verdriet en gemis heen, breekt de hoop door.
 
 
Maria
haar handen willen
vasthouden
wat niet vast te houden is
geopende handen
vertellen
over
het geheim
van leven
 
God
Uw licht breekt
onstuitbaar door
terug

Agenda

Gezamenlijke zondagsdienst AFGELAST

19 jul 2020 om 10:00:00 Dorpskerk Hekelingen

Online Kerkdienst

19 jul 2020 om 10:00:00 Kerkdienstgemist

Gezamenlijke zondagsdienst

19 jul 2020 om 10:00:00

Online Kerkdienst

26 jul 2020 om 10:00:00 Kerkdienstgemist

12 maart, Dorpskerk Hekelingen wordt een monument


Donderdag 12 maart worden 6 monumenten toegevoegd aan de gemeente Nissewaard waaronder onze Dorpskerk. In een speciale bijeenkomst in de kerk van 16.00 uur tot 17.00 uur worden de monumenten aangewezen!

10 maart 2020 Ontmoetingsdag


Boerderijen vroeger en nu. Dat was het thema van deze ontmoetingsdag. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze plezierige dag!

Sirkelslag Young 2020


Een geweldige avond met de jongeren. Zie het fotoalbum

Sirkelslag 2020


a.s. Vrijdagavond 7 februari is het weer zover. De jongeren gaan interactief de strijd aan met vele andere groepen in het land,  Sirkelslag.

Actie Kerkbalans


Actie Kerkbalans 2020 is weer gestart!!

Foto's rondom de Kerst 2019


In het fotoalbum staan foto's van de afgelopen 6 weken rondom de Kerst.

Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november 2019


Een mooie herdenkingsdienst.
Zie het fotoalbum.

Actie schoenendoos


We konden weer 40 schoenendozen afleveren bij het depot in Zuidland. Een mooi resultaat.

Burendag 28 september


Het was een mix van dorpsgenoten en kerkleden die afgelopen burendag een vleermuisdetector konden solderen met s'avonds een echte vleermuizentocht.
Zie het fotoalbum! 

Monumentendag 14 september 2019


Aangenaam verrast door het grote aantal bezoekers over de hele dag kunnen we spreken van een succesvolle dag! Zie het fotoalbum.

Dorpskerk Monument


Afgelopen donderdag 12 maart heeft wethouder Leon Soeterboek de namen bekend gemaakt van de nieuwe 6 gemeentelijke monumenten waaronder onze kerk. In het fotoalbum ziet u de foto's van deze feestelijke bijeenkomst.